Budownictwo

Wprowadzenie nowoczesnych technologii pomiaru przy pomocy dronów do branży budowlanej, może znacznie usprawnić procesy zarządzania projektem, zwiększyć dokładność pomiarów i poprawić ogólną efektywność działań związanych z budownictwem.


Precyzyjne pomiary Dokonujemy precyzyjnych pomiarów chmury punktów z dokładnością do 1,5 cm. Dostosowujemy się pod pod wymagania naszych klientów z rozmiarami obliczeń. Nasze uslugi pozwalają na regularne monitorowanie postępu prac budowlanych i identyfikowanie ewentualnych problemów lub opóźnień. Ponadto chmura punktów umożliwia analizę trójwymiarową, co może być przydatne do oceny zgodności z projektem i identyfikowania ewentualnych niezgodności.
Inspekcje Wykonujemy inspekcje szkód np. spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. Wykonana ortofotomapa umożliwia dokładną inspekcję konstrukcji na podstawie wysokiej rozdzielczości obrazu. Natomniast chmura punktów zapewnia trójwymiarowy rzut, co ułatwia identyfikację potencjalnych problemów konstrukcyjnych. - Uszkodzenia szklarni po gradobiciu - Sprawdzenie dachów - Podtopienia pól uprawnych
Monitorowanie prac Wykonana przez nas ortofotomapa jest przydatna do dokumentowania zmian w terenie, takich jak nowe budynki, infrastruktura czy zmiany w krajobrazie. Chmura punktów zapewnia trójwymiarowy zapis, co może być użyteczne do analizy zmian wysokościowych. Dodatkowo może zostać wykorzystana w celach marketingowych ukazując postępy w budowie. Cykliczne wykonywanie nalotów pozwoli na utworzenie cyfrowego archiwum budowy.
Analiza Topograficzna Wykonane przez nas pomiary umożliwiają dokładną analizę elementów terenowych, takich jak naturalne zbiorniki wodne czy obszary zalesione. To informacje, które mogą wpłynąć na planowanie lokalizacji i układu przestrzennego projektu. Chmura punktów ukazuje strukture terenu w trójwymiarze, co jest istotne przy analizie nachyleń terenu. Może pomóc w identyfikowaniu obszarów podatnych na erozję czy obszarów wymagających specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwala również na precyzyjne określenie widoczności z różnych punktów na terenie. To przydatne w planowaniu lokalizacji obiektów, takich jak wieże, anteny lub zbudowa mieszkaniowa aby unikać zakłóceń widoczności.

Korzyści

Oszczędność W porównaniu do tradycyjnych metod, zastosowanie dronów do uzyskiwania danych geodezyjnych jest znacznie bardziej efektywne. Dron w krótszym czasie pracy wykonuje dużo więcej dokładniejszych pomiarów.
Bezpieczeństwo Drony mogą dostarczać dane z obszarów trudno dostępnych dla ludzi, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych terenów lub terenów niebezpiecznych.
Precyzja Zarówno ortofotomapa, jak i chmura punktów, które oferujemy zapewniają wysoką dokładność danych, co jest kluczowe w branży budowlanej. Precyzja jaką osiągamy sięga do 1,5 cm
Sprawna realizacja W porównaniu do tradycyjnych metod, zastosowanie dronów do uzyskiwania danych może być znacznie szybsze, co przekłada się bezpośrednio na koszty i tempo prac.

Skontaktuj się w sprawie wyceny

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.

    Przykładowe realizacje