Rolnictwo

W dzisiejszym dynamicznym środowisku, rolnicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, aby optymalizować swoje działania, zwiększyć wydajność i minimalizować wpływ na środowisko. Wśród innowacyjnych rozwiązań, które zyskują na popularności, można wymienić zastosowanie chmur punktów, ortofotomap i termowizji z drona. Te technologie wspomagają rolników w ocenie szkód środowiskowych czy łowieckich, zapewniając precyzyjny pomiar.


Szkody łowieckie Przy użyciu kamery multispektralnej jesteśmy w stanie zbadać obszar szkód rolniczych. Wykonując pomiar pola dostajemy szczegółowy i precyzyjny raport o skali zniszczeń. Wykorzystanie kamery multispektralnej z systemem GNSS oraz RTK pozwala z dokładnością do 1,5 cm ocenić skalę szkód. Stanowi to istotną przewagę w procesie ubiegania się o odszkodowanie. Dysponujemy wówczas dużo większą precyzją i wiarygodnością pomiarów w stosunku do technik tradycyjnych.
Nadzorowanie upraw Wykorzystywana przez nas technologia pozwala przeliczyć skale położonego zboża, podtopień lub innych szkód wynikających z klęsk żywiołowych. Raport z tak wykonanego pomiaru stanowi silną podporę do wniosku o odszkodowanie. Z łatwością zlokalizujesz obszar objęty stratami i adekwatnie wyliczysz poniesione koszty.
Pomiary powierzchni Dzięki wykonanym przez nas ortofotmapom precyzyjnie określisz interesującą Cię powierzchnię. To z kolei umożliwi dokładne zaplanowanie i zaznaczenie nasadzeń, wyznaczenie obszarów oraz łatwiejsze szacowanie obfitości plonów. Ortofotomapa pomoże podjąć właściwa decyzję w kwestii zakupu gruntów, gdyż uwydatni cechy niepożądane i niewidoczne z poziomu obserwatora przebywającego na ziemi. Chmura punktów umożliwia obliczenie tak istotnych z punktu widzenia zakupu wskaźników, jak poziom spadu czy nierówności. Te czynniki przyczyniają się do większego zużycia paliwa, co z kolei może pociągnąć za sobą konieczność zakupu mocniejszego sprzętu.

Korzyści

Reagowanie Cykliczne pomiary pól uprawnych precyzyjnie określą obszar wymagjący niezbędnych działań by powiększyć plon
Planowanie Planowanie naworzenia oraz określenie miejsc najbardziej wymagających pielęgnacji
Szkody łowieckie Precyzyjne pomiary obszaru szkód łowieckich. Raport z zaznaczonym i obliczonym obszarem
Szacowanie szkód Dokładny pomiar obszaru dotkniętego klęską pomoże w obliczeniu skali szkód i ułatwi proces uzyskania odszkodowania.

Skontaktuj się w sprawie wyceny

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.

    Przykładowe realizacje