Służby Mundurowe

Nasz zespół jest ściśle powiązany ze służbami mundurowymi dlatego potrafimy zaproponować rozwiązania szyte na miarę, bez zbędnej biurokracji i rozwleczonych w czasie, skomplikowanych procedur. Działamy szybko koncentrując się na celu zlecenia, który chcemy osiągnąć.


Działania poszukiwawczo-ratownicze Zasilający naszą flotę dron z termowizją świetnie sprawdza się w zadaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Posiadamy ekwipunek niezbędny do długotrwałego działania w terenie. Nie ogranicza nas ilość zabranych w teren baterii. Mamy własny system ładowania oraz bytowania w terenie przygodnym, co pozwala nam w sposób znaczący wydłużyć możliwość działania w oddaleniu od infrastruktury. Z chęcią wspomożemy służby mundurowe w szkoleniach, ćwiczeniach oraz zaprezentujemy możliwości naszego sprzętu.
Planowanie działań na bazie chmury punktów Zobrazowanie terenu operacji w 3D przy pomocy chmury punktów pozwoli zapobiec wielu pomyłkom i nieporozumieniom w czasie realizacji zadania. Dokładny pomiar długości i wysokości obiektów może być kluczowym narzędziem pomagającym w podjęciu decyzji na etapie planowania. Jest to szczególnie ważne podczas działania w terenie zurbanizowanym. Zobrazowanie można przeprowadzić w miejscach przyszłych działań operacyjnych lub na poligonach ćwiczebnych. Zaplanowanie działań jest możliwe bez osobowego rekonesansu obiektu.
Gry wojenne Aktualne Ortofotomapy mogą świetnie sprawdzić się jako mapa podkładowa do gier wojennych. Wykonana przez nas ortoforomapa lub chmura punktów obrazuje rzeczywisty, aktualny z dniem wykonania pomiaru stan obiektu. Dzięki cyklicznym obrazowaniom można zaobserwować zmiany terenu, co może mieć wpływ na planowanie działań. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym podczas prawdziwych działań znajdujemy most, którego nie było na mapie lub przeciwnie – nie wykorzystujemy istotnego punktu strategicznego, bo nie jesteśmy świadomi jego położenia. Regularne pomiary przy pomocy drona eliminują ryzyko wystąpienia takich sytuacji. W praktyce może to mieć ogromne znaczenie, a to tylko jedna z wielu zalet i sposobów wykorzystania ortofotomap.
Sprawdzanie terenu pod kątem strzelnic Wykonanie chmury punktów strzelnicy może być niezwykle przydatne w procesie planowania inwestycji lub jej utrzymania. Dane z pomiarów mas ziemnych stanowią kluczowe informacje do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strzelnic oraz osobom postronnym. Dodatkowo, możemy z łatwością planować wydarzenia zdalnie, bez konieczności odwiedzenia obiektu. Przekazanie zespołowi zabezpieczającemu podpunktów w 3D znacznie ułatwi im pracę, zwłaszcza w przypadku osób z nienajlepszą orientacją przestrzenną.

Korzyści

Swiadomość sytuacyjna Wizualizacje terenu działań w znaczący sposób podnoszą świadomośc sytuacyjną
Skuteczniejsze planowanie Dokonanie pomiarów, może uwydatnić kluczowe szczegóły niezbędne do wykonania misji
Bezpieczeństwo Wykonanie bezzałogowych statków powietrznych do najbardziej ryzykownych działań podwyższa bezpieczeństwo zespołu
Dostępność Wykonywanie działań nawet w trudno dostępnym terenie

Skontaktuj się w sprawie wyceny

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.

    Przykładowe realizacje