Mapowanie ruin dworków w Dolinie Bystrzycy

Temat jeszcze z zeszłej jesieni ale warto o nim tu wspomnieć. Projekt pilotażowy ukierunkowany na branżę restauracji/konserwacji zabytków. Zmapowane zostały dwa pałace, czy tez właściwie ich pozostałości – w Borzygniewie oraz w Maniowie Małym. Pracę zajęły dwa popołudnia a efekty są solidną podstawą pod rozpoczęcie prac nad dokumentacją konserwatorską. W bezpośredniej okolicy Dolinie Bystrzycy pałaców jest tak dużo, że nazywano ją “Śląską Doliną Loary”. Dziś zdecydowana większość z nich jest w ruinie lub w tzw. stanie przedruinowym…