Pomiar objętości brył z powietrza

Przy pomocy Pix4Dmapper i materiału pozyskanego z nalotu Phantomem 4 RTK z łatwością można wykonać dokładne pomiary objętości hałd ziemnych, wklęsłości terenu czy każdej innej bryły. Ja wykorzystałem na potrzeby tego przykładowego nalotu pryzmy słomy składowane w polu.

Wizualizację składu słomy można zobaczyć powyżej (na urządzeniach mobilnych model może być niewidoczny). Model hostowany, póki co, na darmowym Sketchfab więc jakością nie powala ale daje świadomość sytuacyjną.

Poniżej krótki screencast pokazujący zliczanie objętości bryły (pryzmy słomy w tym wypadku):

Krótki pomiar daje wynik: ok. 70 m3 znajduje się w tej akurat pryzmie. Poniżej – krótka prezentacja pomiaru hałdy materiały sypkiego, w tym wypadku nawozu oraz tabela z dokładnymi wynikami pomiaru. Oczywiście to próbki na niewielkich, przykładowych, obiektach/wolumenach. W takich wypadkach nalot trwał kilkanaście minut, wymagał zrobienia ponad 300 zdjęć i był wykonywany na stosunkowo małej wysokości 50 – 70 metrów.

W ten sposób wykonany pomiar istotnie skraca czas jego wykonania, jest też całkowicie bezpieczny w przeciwieństwie do ręcznych pomiarów na dużych, niestabilnych zwałowiskach materiału.

Terrain 3D Area (m2) 331.121
Cut Volume (m3) 131.405
Cut Volume Error (m3) 3.97018
Fill Volume (m3) -6.51724
Fill Volume Error (m3) 1.25025
Total Volume (m3) 124.888
Total Volume Error (m3) 5.22043

Oczywiście przy pomocy Pix4D można też z łatwością obliczyć na podstawie tych samych danych dowolną powierzchnię czy też odległość.