Prosta aplikacja oparta o Cesium Stories

Prosta aplikacja zbudowana w Cesium Stories wizualizująca kilka obiektów/terenów w okolicach Jawora na Dolnym Śląsku. Umożliwia podstawową inspekcję obiektów/terenów dając możliwość podstawowych pomiarów: Distance, Component Distance, Polyline Distance, Horizontal Distance, Vertical Distance, Height from terrain, Area, Point coordinates.